Max van der Schee

HBO Journal

De afdeling Smart Industry van de NHL Hogeschool is bezig met het opstellen van een HBO Journal. Hiervoor zullen Call for Papers gedaan worden zodat de studenten en onderzoekers van de opleidingen hun papers in kunnen leveren.

Omdat het verwerken van ingestuurde papers groot en omslachtig werk is, wil de NHL Hogeschool een systeem waar het de Call for Papers kan plaatsen en beheren. Dit systeem zal dan gebruikt worden door schrijvers om hun papers in te dienen, reviewers om een paper te beoordelen en het editorial board om inzicht te krijgen in de verschillende papers.