Max van der Schee

Floor

De opdracht die Nedap heeft uitgegeven is voor mensen met diabetes type II een omgeving binnen het systeem Floor te ontwikkelen. Binnen dit systeem kunnen mensen worden geholpen met het op peil brengen van hun kennis betreft hun ziekte. Dit biedt de mogelijkheid om praktische handvatten te gebruiken om hun levensstijl te veranderen.

Deze opdracht draait om “kennis”. Veel vragen die bij mensen met diabetes spelen zijn praktische vraagstukken over hoe ze om moeten gaan met diabetes. "Wat kan wel, wat kan niet?" Er is veel informatie te verkrijgen via het internet, hierbij komt de moeilijkheid om te beoordelen welke informatie juist is en welke niet. Het is de bedoeling dat het onderdeel binnen Floor dat wij gaat produceren kennis verschaft en deze toetst, zodat er de kennis eigen wordt gemaakt.